تماس با ما

اطلاعات آدرس

فــروشــگـاه مـــركــزى: ایران - قم - خیابان ارم - پاساژ قدس - طبقه زیرزمین - پلاک 36

فروشگاه مجتمع ناشران: خیابان معلم - مجتمع ناشران - طبقه اول - پلاك 125

اطلاعات تلفن

شماره تماس مجتمع ناشران: 37732731 - 025

شماره تماس فروشگاه مرکزی: 37732631 - 025

هــــمــــراه: 9290 834 0910

اطلاعات ایمیل

فــروشــگـاه: info@zein.ir

مــدیــریـت: web@zein.ir

اطلاعات فیسبوک

فیـسـبــوک: https://www.facebook.com/DarZeinolabedin-1174130929314757

اطلاعات تلگرام

تـــلــگـــرام: https://t.me/Darzeinolabedin

اطلاعات اینستاگرام

اینستاگــرام: https://instagram.com/zein.ir?igshid=12f0sk064ctuq

لطفاً منتظر بمانید...